UPRAVLJANJE RIZIKOM- tečaj

 

Trajanje: 6 sati

Ciljana publika: poljoprivrednici, poduzetnici u poljoprivredi, manageri u zadrugama

Metodologija: predavanja, studiji slučaja

 

Program:

1. Uvod u upravljanje rizikom

2. Rizik u poljoprivredi

            Poslovni rizik

                        proizvodni rizik

                        tržišni rizik

                        institucionalni rizik

                        ljudski rizik

            Financijski rizik

3. Strategije za upravljanje rizikom

            Osiguranje usjeva i nasada

            Osiguranje životinja

            Financiranje kao strategija za upravljanje rizikom

            Poslovni plan

4. Razvoj plana upravljanje rizikom