Kontakt:

Dr.sc. Mario Njavro

         Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

         Zavod za upravu poljoprivrednog gospodarstva
         Svetošimunska c. 25
         10000 Zagreb
         tel: 01/23 93 761
         fax:01/23 93 745
         mnjavro@agr.hr
         Curriculum Vitae
   
   
   

 
Dobro došli

Danas «… u svijetu koji karakterizira izvorna nesigurnost i posvemašnja nepredvidivost…» i u situaciji kada moramo «prigrliti rizik, umjesto da težimo tome da ga uništimo» …» (Ridderstrale, J. i Nordstrom, K.A.: Funky Business, 2003.) istraživanja rizika u poljoprivredi postaje područje je intenzivnog znanstvenog interesa i preduvjet održivosti i konkurentnosti poljoprivrede.Kao posljedica globalizacije i liberalizacije tržišta, klimatskih promjena i rasta zahtjeva za standardima kakvoće i prehrambene sigurnosti proizvoda, rizik u poljoprivredi postaje još veći, a potreba za uspostavom učinkovitog managementa rizikom na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima još naglašenija.

Vođeni tom idejom pokrenut je i projekt «Management rizika i osiguiranje u poljoprivredi». Projekt je financiralo Vijeće za istraživanje u poljoprivredi, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodnog gospodarstva RH, a istraživanje je proveo Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu.

Kako bez rizika nema ni profita, cilj je Projekta bio analizirati rizike s kojim se suočavaju obiteljska poljoprivredna gospodarstva i pomoći im u procesu poslovnog odlučivanja, odnosno upravljanja rizikom.Zbog važnosti istraživanja i nazočne potreba za pravovremenim informacijama i stručnom pomoći odlučili smo pokrenuti i ovu Internet stranicu.

Stranica je namijenjena obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima koja će naći zanimljive informacije o kretanjima cijena i općenito stanju na tržištu, ulagačkim prilikama, promjenama zakona i pravilnika vezanim uz poljoprivredu, kao i o mogućim utjecajima vremenskih prilika na proizvodnju. Također, ovdje će se moći informirati i kako se zaštititi od različitih rizika, koje proizvodnje osigurati i po kojim uvjetima, gdje naći kreditna sredstva i sl.

Stranice će biti korisne i svima koji posluju s obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima, tvrtkama u agrobiznisu, bankama i osiguravajućim društvima, konzultantima i državnim institucijama.

Vaše kritike sugestije i komentari su više nego dobro došli!