Upravljanje rizikom (risk management) definira se kao sustavna je primjena menadžerskih politika, procedura i prakse s ciljem identifikacije, analize, procjene, pristupa i nadzora rizika (Hardaker, 1997.). Cilj je upravljanja rizikom dobiti najbolju moguću kombinaciju dohotka i sigurnosti ostvarivanja tog dohotka obzirom na raspoložive resurse i preferencije prema riziku (Harwood, 1999.). Za svaku organizaciju, bez obzira radi li se o multinacionalnoj korporaciji, državnoj instituciji ili poljoprivrednom gospodarstvu, upravljanje rizikom je, ili bi trebalo biti, sastavni dio menadžementa (Barry i dr, 2000.),. Strategije za upravljanje rizikom dijele se na strategije na razini gospodarstva (on-farm strategies) i strategije za transfer rizika (risk sharing strategies). Prvo navedene uključuju raznovrsnu proizvodnju (diverzifikacija), fleksibilnost, izbjegavanje ili smanjenje izloženosti riziku, prikupljanje informacije nužnih za odlučivanje i primjenu odgovarajuće tehnologija proizvodnje. Strategije za transfer rizika jesu poljoprivredno osiguranje, financiranje gospodarstva, ugovorna proizvodnja i primjena terminskih ugovora i opcija. Voditelj poljoprivrednog gospodarstva ima mogućnost utjecaja na rizike. Procjena odnosa između rizika i povrata, poduzetničke slobode i drugih varijabli odrediti će strategije za upravljanje rizikom (Harwood, 1999.).

Postupak upravljanja rizikom sastoji se od šest koraka:

·

  Utvrđivanje ciljeva

· 

  Identifikacija rizika

· 

  Procjena rizika- grupiranje rizika na kritične, važne i nevažne rizike.

·

  Razmatranje alternativa i odbiranje instrumenta za upravljanje rizikom

·

  Primjena odluke

· 

  Procjena i ponovno ispitivanje
     

 

 

Popis radova

  1. Njavro, M., van Asseldonk M., Meuwissen, M.(2006): “Insurance and Financing in Long-Term Agricultural Decision Making in Transition Economies- The Case of Croatia” 12th International Conference on the Foundation and Applications of Utility, Risk and Decision Theory. Presented paper (poster): download

  2. Njavro, M., Par, V. (2006). Risk Management and Crop Insurance Role and Importance for Horticultural Farms in Croatia, u Cafiero, C. i Cioffi, A. (urednici) "Income Stabilization in Agriculture. The Role of Public Policies", Naples:ESI-Edizioni Scientifiche Italiane. ISBN 88-495-1292-9, str.. 233-245

  3. Njavro, M., Par, V., Hadelan, L.(2005.): Rizik i investicije u proizvodnji jabuka, Prvi skup hrvatskih voćara, Bizovac- download rad

  4. Njavro, M., Par, V., Hadelan, L. (2005.). Il ruolo e l'importanza della gestione del rischio e dell'assicurzione per le aziende ortofrutticole croate, Economica & Diritto Agroalimentare, 1/2005. download rad (PDF) i prezentaciju (PDF)

  5.  Njavro, M., Jakobović, S. i Budimir, V. (2005.). Upravljanje rizikom na voćarskim i vinogradarsko-vinarskim gospodarstvima Slavonije i Baranje, Poljoprivreda 11/ br. 1, str. 31.-37., Osijek

  6.  Njavro, M. (2005). Risk Management Strategies in Apple Production. European/ EAAE PhD Workshop Economics and Social Science Research in Food, Agriculture, Environment and Development (poster session), Wageningen, the Netherlands

  7.  Njavro, M., Vidić, M. (2005). Crop Insurance in EU and USA. Osiguranje, hrvatski časopis za teoriju i praksu osiguranje, br. 3.

  8. Njavro, M., Par, V., Hadelan, L., Tot, I. (2005). Risk Management in Croatian Agriculture- role and importance  (Plenary session). 40th Croatian Symposium on Agriculture, Opatija, Croatia. download rad i prezentaciju

  9.  Njavro M., Par, V. (2004). Influence of Yield and Price Variability on Farm Management. 39th. Croatian Symposium on Agriculture, Opatija, Croatia.